EdenChain: Nền tảng kinh tế lập trình

Nền kinh tế lập trình tồn tại khi blockchain và hệ thống kinh tế gặp nhau. Nền kinh tế lập trình là một hệ thống kinh tế hiện đại mang lại lợi ích cho các chi phí vô hình và hữu hình, bằng công nghệ blockchain, và các giao dịch công khai thông qua Internet mà không cần người trung gian

Hiện nay, có hai vấn đề kỹ thuật chính trong việc hoàn thành kinh tế lập trình trong công nghệ blockchain. Chúng là hiệu suấtkhông có kết nối an toàn. EdenChain giải quyết những vấn đề kỹ thuật này và có các yếu tố cần thiết để thực hiện nền kinh tế có thể lập trình này.

EdenChain là gì?

EdenChain là một nền tảng hỗ trợ blockchain có thể tận dụng và giao dịch tất cả các loại công nghệ Nền tảng Kinh tế có thể lập trình. Bằng cách sử dụng Hợp đồng thông minh blockchain, người dùng có thể hưởng lợi từ tất cả giá trị tài sản hữu hình và vô hình thành một Token (Mã hóa).

 

Hệ thống này sử dụng các hợp đồng thông minh để tích hợp các nền kinh tế thực và ảo, xây dựng một trật tự kinh tế mới và lớn và nền kinh tế có thể lập trình được.

1) Nó có thể giảm chi phí giao dịch bởi vì không có trung gian.

2) Nó có thể phân phối lại lợi nhuận mà người trung gian đã độc quyền.

3) Nó tạo ra một thị trường mới chưa bao giờ tồn tại thông qua việc vốn hóa các nguyên vật liệu trong và ngoài nước, mà có thể cải thiện cuộc sống của nhiều người bằng cách mang lại lợi ích kinh tế cho họ.

 

Kiến trúc của nền tảng

EdenChain có một cơ sở hạ tầng phân lớp bao gồm ba lớp sửa đổi liền mạch. Lớp sổ kế toán phân tán dựa trên nền tảng khối liên kết của Linux và nền tảng mô-đun nguồn mở được gọi là Hyperledger Sawtooth. Thuật toán Proof-of-Elapsed-Time (PoET) chọn ngẫu nhiên một nhà lãnh đạo để giải quyết các vấn đề băm, đó là hiệu quả năng lượng và vì tính chất của blockchain (sự cho phép), nó phải là một môi trường an toàn. Lớp xác minh đáp ứng và xác minh tất cả các giao dịch. Lớp này cũng bao gồm Máy ảo Ethereum (EVM). Lớp cầu nối sử dụng khả năng tương tác của nó để kết nối các hợp đồng thông minh trên chuỗi để kết hợp với các mô-đun ngoài chuỗi. Để đảm bảo tính bảo mật của kết nối, Giao thức điện tử sử dụng quy trình mã hóa được gọi là Mật mã đường cong Elliptic (ECC) – Mật mã ngưỡng (TC)

 

Cách thức làm việc của EdenChain

Sự thành công của kinh tế lập trình bị trì hoãn bởi hai thách thức: hiệu suất và nhu cầu kết nối bảo mật. Edenchain giải quyết hai khó khăn này bằng cách sử dụng Merkle Tree + Namespace để giải quyết vấn đề thực hiện bằng cách thực hiện các Namespace khác nhau song song. Hệ thống này cũng sử dụng công nghệ E-Oracle cho mạng hệ thống bên ngoài. Các chương trình trên Endchain đã đạt được trong SGX Enclave để đảm bảo kết nối đáng tin cậy với các hệ thống bên ngoài.

Trong hệ thống hiện tại, các đại lý thường cung cấp dịch vụ cho người mua và người bán trong một nỗ lực để thực hiện giao dịch nhanh chóng và an toàn. Tuy nhiên, điều này đi kèm với chi phí. Trong nền kinh tế lập trình, công nghệ blockchain và hệ thống kinh tế hiện tại tham gia thông qua internet.

 

Tính năng

Tính tương thích an toàn

Công nghệ blockchain hiện tại không được bảo vệ tránh khỏi các mối đe dọa của hacker. Tuy nhiên, Edenchain đảm bảo tính tương thích an toàn cho phép các hợp đồng thông minh trong nền tảng giao tiếp với các hệ thống bên ngoài, giúp cải thiện an ninh.

Hiệu suất cao

Tiện ích của Namespace cho phép Edenchain thực thi các giao dịch nhanh chóng và với số lượng lớn. Đó là bởi vì công nghệ phân chia không gian và thực hiện các giao dịch song song. Khi các giao dịch phát triển, nền tảng xử lý được sắp xếp theo Namespace để đảm bảo hoàn thành tối ưu mọi lúc.

Phí hợp lý

Trong các hợp đồng thông minh hiện có, các khoản phí xử lý cho các chức năng được dựa trên các mức tiền điện tử. Tuy nhiên, trên EdenChain chi phí dựa vào số lượng thực thi cho dù chức năng xử lý là gì. Nó làm cho giá thấp hơn. Ngoài ra, nền tảng này được tạo ra theo cách mà các chi phí được tổ chức hợp lý.

Tiện ích của Token EDN

Masternodes

– Người tham gia nút được đền bù bằng phần thưởng cho việc đặt cọc token hoặc vận hành nút Eden của họ

– Người dùng doanh nghiệp có thể bảo vệ các nút của riêng họ hoặc sử dụng phần thưởng để bù đắp một phần chi phí hoạt động của họ

Các nhà cung cấp dịch vụ

– Nhà cung cấp dịch vụ đặt cọc EDN để cung cấp dịch vụ blockchain (B2B, B2C, C2C)

– Cổ phần này là một khoản tiền gửi để sử dụng nền tảng EdenChain, cho phép quản lý và quản trị rủi ro hiệu quả của nền tảng này

– Tiền gửi dịch vụ sẽ được sử dụng để giải quyết các vấn đề trong trường hợp có tranh chấp và có thể rút ra khi nhà cung cấp dịch vụ chấm dứt dịch vụ của mình

Người tiêu dùng

– Người tiêu dùng cần EDN để sử dụng dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ

– Người tiêu dùng thanh toán EDN cho chi phí xử lý giao dịch hoặc chi phí trao đổi tiền tệ

 

Lộ trình

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *