Hội Nghị Thượng Đỉnh CIO Toàn Cầu của Evanta với SophiaTX

Các doanh nghiệp hiện đang phải đối mặt với nhiều thách thức. Trong số đó là mối quan tâm về sự tin cậy trong trao đổi dữ liệu với các bên khác và các thỏa thuận cá nhân của họ. Blockchain thực hiện các khả năng mới với sự trao đổi thông tin ngang hàng, minh bạch và thiết lập một nền tảng chung ở những khu vực không chắc chắn.

Các trao đổi thông tin như vậy có phạm vi giới hạn, được thực hiện bởi các sản phẩm trung gian phức tạp và đắt tiền và không được tiếp xúc với sự minh bạch và sự tin cậy ngang hàng thực sự. Blockchain của SophiaTX, hướng tới các trao đổi thông tin ngang hàng, cung cấp một bộ công cụ hoàn chỉnh cho phép các nhà phát triển xây dựng và phân phối các ứng dụng sử dụng khả năng của blockchain và dữ liệu được chia sẻ tích hợp với các giải pháp ERP và CRM.

SophiaTX giải pháp cho doanh nghiệp phân tán

SophiaTX là nền tảng đầu tiên tập trung vào việc tích hợp blockchain với SAP và các hệ thống ERP, CRM và SCM quan trọng khác nhằm mở rộng cơ hội của các ứng dụng doanh nghiệp với độ tin cậy và tính bảo bảo mật đi kèm với công nghệ blockchain. Nền tảng này có thể được coi là gồm ba thành phần: một blockchain được thiết kế và xây dựng riêng cho môi trường kinh doanh, một nền tảng phát triển với các API tích hợp cho SAP và các ứng dụng doanh nghiệp khác, và thị trường cho cả các tập đoàn công nghiệp và cộng đồng chuyên gia, chuyên gia tư vấn toàn cầu, và nhà phát triển để mua và bán ứng dụng.

Nó cũng được coi là một nền tảng blockchain công cộng với một trung tâm ứng dụng của các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô, tức là từ các doanh nghiệp toàn cầu lớn đến các doanh nghiệp nhỏ địa phương và người tiêu dùng cuối cùng. Nó cho phép các doanh nghiệp đảm bảo và tham gia trên toàn bộ chuỗi giá trị, cho phép SophiaTX trở thành phương tiện tốt nhất có thể cho việc áp dụng toàn cầu. Cơ hội này, ngoài là sự lựa chọn thay thế của blockchain tư nhân, còn hỗ trợ mục tiêu tạo ra một sự cộng tác thực sự toàn diện.

Làm sáng tỏ Blockchain dành cho doanh nghiệp

Được tổ chức bởi Evanta, một công ty của Gartner, Hội nghị thượng đỉnh CIO tại Boston là một cơ hội để thu thập ý kiến và thúc đẩy các cuộc tranh luận giữa các nhà quản trị CNTT và doanh nghiệp toàn cầu thành công, xóa bỏ mọi quan niệm sai lầm và tiết lộ tiềm năng thực sự của công nghệ blockchain trong ứng dụng kinh doanh. Hội nghị thượng đỉnh đã thu hút rất nhiều nhà lãnh đạo từ các ngành công nghiệp và tổ chức đa dạng như General Electric, Ngân hàng Dự trữ Liên bang Boston, Deloitte, MIT, Harvard, và nhiều hơn nữa. Sau đây là thông tin chi tiết được thu thập từ thảo luận tại cuộc họp về blockchain.

Do tầm quan trọng ngày càng tăng của việc đảm bảo tính toàn vẹn và minh bạch của thông tin trong kinh doanh, công nghệ blockchain và tính đơn giản nhưng không thay đổi trong lưu trữ dữ liệu sẽ có tác động đáng kể đến cách các công ty hoạt động và cộng tác cũng như cách chia sẻ thông tin giữa các bên liên quan. Với tư cách là CEO của SophiaTX, Jaroslav Kacina giải thích: “Tương tự như việc Internet cách mạng hóa cách thức trao đổi thông tin vào cuối thế kỷ trước, blockchain sẽ có tác động sâu sắc đến kinh doanh, và nhóm SophiaTX đã cung cấp các dịch vụ sử dụng công nghệ này để cải thiện sự hợp tác giữa các chuỗi giá trị và phát triển toàn bộ mô hình kinh doanh, với nhiều giải pháp blockchain được xác định và phát triển hơn.

Ngoài ra, do tính đột phá của công nghệ như vậy, nhận thức về blockchain và tác động tiềm năng của nó đối với kinh doanh nên được phát triển bằng CNTT cùng với doanh nghiệp và các chức năng của nó. Hiểu biết tốt về blockchain có thể được mua lại bằng cách xác định các trường hợp sử dụng tiềm năng và chứng minh khả năng “thực tiễn”.

Công nghệ Blockchain đã được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp ngoài lĩnh vực tiền điện tử, và các công ty lớn đang nghiên cứu cách khai thác nó. Đây là lý do tại sao nó rất quan trọng đối với các nhà lãnh đạo và các công ty mong muốn duy trì lợi thế cạnh tranh để khám phá và áp dụng các chiến lược kỹ thuật số mới, điều tra khả năng tổ chức và chuẩn bị sẵn sàng cho làn sóng đổi mới tiếp theo này, ”Jaroslav Kacina cho biết thêm.

Cuối cùng, những người tham gia thấy rằng điều quan trọng là tách riêng tiền điện tử từ công nghệ blockchain đã phát triển và nhận thấy rất nhiều trường hợp sử dụng mới và sâu sắc trong việc cung cấp chức năng và cho phép thay đổi và phát triển các mô hình kinh doanh hiện tại.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *