Sàn giao dịch tài sản Blockchain niêm yết Token Cosmochain COSM

Sàn giao dịch tài sản Blockchain KuCoin vừa công bố niêm yết đồng tiền giao dịch và gốc của một dự án phi tập trung nhằm cách mạng hóa ngành công nghiệp mỹ phẩm được gọi là Cosmochain.

Lệnh nạp tiền có thể thực hiện được với các cặp giao dịch được hỗ trợ như COSM/BTC và COSM/ETH. Tất cả các giao dịch được thực hiện bằng cách sử dụng ứng dụng Android và iOS của KuCoin hoặc thông qua trang web chính thức của họ www.kucoin.com.

Giới thiệu về Cosmochain

Cosmochain là một nền tảng mở hướng tới cách mạng hóa ngành công nghiệp mỹ phẩm, bằng cách kết hợp các sản phẩm mỹ phẩm với người tiêu dùng và nhà sản xuất nội dung với các nhà cung cấp sản phẩm. Thông qua nền tảng Cosmochain, nhóm nghiên cứu đang nỗ lực để hỗ trợ các công ty xây dựng các sản phẩm tốt hơn bằng cách cung cấp cho họ thông tin chi tiết phù hợp về hành vi của khách hàng. Hành vi này sẽ dựa trên hoạt động của khách hàng trên nền tảng và lấy thông tin từ phản hồi và đánh giá. Hơn nữa, các công ty có thể dùng thông tin khách hàng có liên quan để giúp họ trong giai đoạn R&D của phát triển sản phẩm. Mặt khác, khách hàng sẽ được trả thù lao bằng token để chia sẻ dữ liệu cá nhân, tham gia trên nền tảng và thực hiện các tác vụ cụ thể như tạo nội dung, xem quảng cáo, tham gia các sự kiện được tài trợ và các sự kiện khác.

Sử dụng công nghệ Blockchain

Bản chất của nền tảng Cosmochain là việc thu thập và quản lý dữ liệu sử dụng công nghệ blockchain và dữ liệu chính ở đây là mọi thông tin nhân khẩu học cần thiết của khách hàng cũng như dữ liệu cụ thể về mỹ phẩm ví dụ như loại da. Dữ liệu cá nhân như vậy chỉ được áp dụng trong nền tảng Cosmochain và được khách hàng cung cấp có chọn lọc. Kiến trúc của Cosmochain bao gồm ba lớp – cơ sở dữ liệu, nền tảng và các lớp ứng dụng. Tất cả các thông tin được tạo ra và chia sẻ trong nền tảng này được duy trì an toàn bởi blockchain. Tất cả khách hàng và người tham gia có thể thực hiện quyền sở hữu và kiểm soát lợi ích nội dung của họ và tất cả người dùng nền tảng có thể nhận được thù lao khi dữ liệu và nội dung được chia sẻ với người tham gia công ty. Tóm lại, công nghệ Blockchain cho phép Cosmochain cung cấp sự bảo vệ bổ sung cho tất cả các bên liên quan nền tảng.

Token tùy chỉnh

Có ba token được sử dụng trong Cosmochain, tất cả đều có lợi ích riêng của mình. Cùng với nhau, ba token xây dựng một hệ sinh thái độc đáo yên tĩnh với một nền kinh tế có sự tham gia của người dùng.

Cosmo Coin (COSM): Cosmo Coin là phương tiện đầu tiên của hoạt động kinh tế và thương mại trong nền tảng Cosmochain. Đối với các doanh nghiệp, Cosmo Coin được sử dụng như một phương thức thanh toán để sử dụng một số giải pháp trong hệ thống Cosmochain. Đối với người dùng cá nhân, Cosmo Coin được sử dụng như một phương tiện để mua Cosmo Power cần thiết cho các hoạt động trong nền tảng và hoạt động như một phương tiện trao đổi để chuyển đổi Cosmo Power thu được từ các hoạt động sang các đồng tiền khác.

Cosmo Power: chuyển đổi từ Cosmo Coins có thể nhận được Cosmo Power hoặc trong các đóng góp của cộng đồng, ví dụ: đăng đánh giá, bài đăng được bỏ phiếu và mô tả mức độ tham gia vào mạng. Do đó, Cosmo Power có thể được sử dụng như là một dấu hiệu của sự ảnh hưởng trong cộng đồng, và khi nhận được hoặc mua được, Cosmo Power có thể được sử dụng để mua sản phẩm trong thị trường của nền tảng Cosmochain. Tùy thuộc vào mức độ tham gia, chủ sở hữu Cosmo Power được cung cấp “Tín dụng hoạt động”. Người dùng muốn mã hóa Cosmo Power có tùy chọn chuyển Cosmo Power thành Cosmo Coin trong thời gian 30 ngày.

Cosmo Level: Cosmo Level là một chỉ tiêu và thước đo sự tham gia của người dùng trong cộng đồng Cosmochain. Cosmo Level được xác định bởi toàn bộ lượng Cosmo Power thu thập được trong một cửa sổ thời gian di chuyển. Cosmo Coin không thể mua được Cosmo Level hoặc thay đổi từ Cosmo Power – chỉ có thể nhận được Cosmo Level thông qua các hoạt động trong nền tảng này. Khấu hao được sử dụng cho Cosmo Level thông qua đường trung bình di động tỉ trọng theo hàm mũ , điều này khuyến khích các hoạt động nền tảng hoạt động.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *